Info

Undervisningsperioden 4. september 2018 til 1. maj 2019

Barnet skal være fyldt 6 år ved undervisningens start.
Det er en forudsætning, at barnet er fortroligt med vandet.
Husk, at dine børn skal vaske sig omhyggeligt, inden de går ind i svømmehallen.
Jeg skal gøre opmærksom på, at jeg kun har ansvar for børnene i undervisningstimerne.

Undervisningen foregår som regel i hallens offentlige åbningstid, og det er muligt for forældre og søskende selv at snuppe sig en svømmetur. (Se venligst svømmehallen nye åbningstider.)
Der skal løses almindelig entrebillet til svømmehallens faciliteter på billetkontoret.
Forældre eller pårørende SKAL opholde sig på tilskuerpladserne i modsatte side.
Det er ikke tilladt at opholde sig ved undervisningsbassinet under selve lektionen.

Lektionerne varer 25 min. og afholdes én gang om ugen.
Mødestedet er ved bassinkanten nærmest vinduerne.

Følgende dage indgår ikke i undervisningssæsonen:
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie

I undervisningsperioden afholdes to ugers ferie udover skolernes normale ferier. Juleferie afholdes fra den 21.december 2018  til  2. januar 2019    (begge dage inkl.)

Prisen er 1650,00 DKK. for sæsonen 2018/2019  og adgangsbilletter til hallen er ikke inkluderet.
Heraf er 300 DKK. indbetalingsgebyr, som ikke kan refunderes.

Husk at skrive barnets navn,adresse, hold og CPR-nummer, hvis du benytter Netbank. (Denne del er forpligtende, som en underskrift ved indbetaling af sæsonpris på svømmeskolen).

Sæsonindbetalingen er bindende og der gives derfor ingen refusion ved frafald eller lignende.
Der ydes ingen erstatning, hvis svømmehallen må lukke pga. reparationer, svømmestævner eller andet, som svømmeskolen ikke har indflydelse på.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 20 45 32 34 tirsdag mellem 10-12 og torsadag mellem 8-9 eller skrive til info@svommeundervisning.dk.