Hørsholm svømmeskole

Generelt for alle Hørsholmsvømmeskoles aktiviteter er:

  • Sæson indbetalingen er bindende og der gives derfor ingen refusion ved frafald eller lignende.
  • Der ydes ingen erstatning, hvis svømmehallen må lukke pga. reparationer, svømmestævner eller andet, som Hørsholmsvømmeskole ikke har indflydelse på.
  • Der skal løses almindelig entrebillet til svømmehallens faciliteter i billetinformationen.
  • Husk at skrive CPR. nummer og navn, hvis du benytter Netbank. (Denne del er forpligtende, som en underskrift ved indbetaling af sæsonpris på svømmeskolen)

Forælder information

For børn under 8 år

(til og med 7 år) Hvis en voksen ønsker at hjælpe med barnets af- og påklædning, skal der fremvises kvittering / kontoudtog fra bank el. lignende for betalt svømmeundervisning. Billetkontoret udleverer 1 stk. adgangskort, der giver adgang til omklædningen, hvor man kan hjælpe med afklædning - vente på barnet i omklædningsrummet og herefter hjælpe med påklædning.

Hvis den voksne ønsker at forlade omklædningsrummet, mens barnet svømmer.

Vælger man at vente på sit barn udenfor omklædningsrummet, skal der købes en almindelig voksenbillet til svømmehallen. Billetten giver, efter undervisning, via møllen igen adgang til omklædningsrummet, så man kan hjælpe barnet med påklædning.

For børn fra 8 år

Hvis barnet har behov for hjælp, vil det være muligt at købe almindelig voksenbillet til svømmehallen og herved få mulighed for at hjælpe med omklædningen..

Svømmehallens regler for børns adgang i det modsatte køns omklædningsrum:

Børn til og med 7 år kan bade på afdelingen for modsatte køn.

Børn, der er fyldt 8 år skal bade på afdelingen for eget køn.