Hørsholm svømmeskole

Svømmeskoles Undervisningsmetoder

Den røde tråd i svømmeundervisningen hos PRIVAT SVØMMEUNDERVISNING er vilje, glæde, styrke, tryghed, kundskab i og om vand. I undervisningen arbejder vi ud fra grundprincipperne

i den moderne svømning, som består af 4 grundelementer

Tryghed

Med udgangspunkt i øvelser, aktiviteter og lege med at flyde, glide, dreje, vende, boble, hoppe og springe, så trænes de basale færdigheder, der er nødvendige, for senere at kunne lære de fire svømmemåder: crawl, rygcrawl, butterfly og brystsvømning. Derfor fylder disse tilvænningsøvelser meget på undervisningsholdende, frem for længder, udholdenhed og "banesvømning".

Undervisningen er tilpasset, så det enkelte barn kan sætte nye delmål/mål ved fælles øvelser på holdet.

Udfordring

Al holdundervisning foregår i familiebassinet, som har en perfekt størrelse og varierer meget i dybde, og netop derfor er det optimalt indrettet, når børnene skal lære at svømme, fordi man kan tilpasse distancen, der skal tilbagelægges, til børnenes færdigheder. Det er langt bedre at svømme en kort strækning teknisk korrekt, end at svømme lange distancer, der er teknisk ukorrekte.

Vores Filosofi